Bir Ayet
"Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat göstermeseydik, gerçekten de bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı" diyorlar. Azabı gördükleri zaman, kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler!
Furkân (25/42)
Bir Hadis-i Şerif
Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Resulullah (sav) "Dişlerin diyeti beşer dinardır." buyurdu.
Ebu Davud, Diyat 20, (4563); Nesai, Kasame 41, (8,55)