Bir Ayet
İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak, en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: "Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilâhımız da, sizin ilâhınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuzdur."
Ankebût (29/46)
Bir Hadis-i Şerif
Şihdbu’z-Zühri (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Bize ulaşan habere göre, Resulullah (sav) Nakii, Hz. Ömer (ra) de Şeref ve Rebeze’yi hima ilan etmişlerdir.
Buhari, Şirb 11