Bir Ayet
Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.
Nisâ (4/15)
Bir Hadis-i Şerif
Avf İbnu Malik (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Resulullah (sav)’a fey malı gelince, hemen gününde dağıtırdı. Evliye iki hisse, bekara bir hisse verirdi
Ebu Davud, Hara 14, (2953)