Bir Ayet
Bunlar, insanlardan (hainliklerini) gizlerler de, Allah'tan gizlemezler. Oysa O, geceleyin istemediği şeyi kurarlarken onların yanı başlarındadır. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.
Nisâ (4/108)
Bir Hadis-i Şerif
İbnu Abbas (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Resulullah (sav) onları kadınların yanına geceleyin gelmeyi yasakladığı zaman, iki kişi (bu yasağı dinlemeyip), geceleyin evlerine geldi. Her ikisi de evinde hanımının yanmda bir yabancı erkek buldu.
Tirmizi, İsti’zan 19, (2713)