Bir Ayet
Rabbinin âyetleriyle kendisine öğüt verilip de, sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz, günahkârlardan intikam alacağız.
Secde (32/22)
Bir Hadis-i Şerif
Ebu Said (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Namaz kılacaklar) üç kişi iseler içlerinden biri imam olsun. İmamlığa ehak olan akra’ (Kur’an-ı Kerim’i daha iyi okur) olandır..."
Müslim, Mesacid 289, (672); Nesai, İmamet 5, (2, 77)