Bir Ayet
O gün yeryüzü bir başka yere, gökler, başka göklere çevirilecek ve bütün varlıklar, kabirlerinden çıkıp bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzuruna toplanacaklardır.
İbrahim (14/48)
Bir Hadis-i Şerif
Ümmü Seleme (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Hz. Peygamber (sav)’in kıraatini açık bir şekilde harf harf tavsif ettiği rivayet edilmiştir.
Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 23, (2924); Ebu Davud, Salat 336, (1466); Nesai, Salat 83, (2, 181)