Bir Ayet
Çalım atarak ve halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve Allah yoluna engel koyanlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
Enfâl (8/47)
Bir Hadis-i Şerif
Ebu Sa’id el-Hudri (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir."
Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)