Bir Ayet
Peygamberlere ait haberlerden kalbini yatıştıracak olanlardan her türlüsünü sana kıssa olarak anlatıyoruz. Bunda da sana bir hakikat, müminlere de bir öğüt ve ibret gelmiştir.
Hûd (11/120)
Bir Hadis-i Şerif
Ebu Hüreyre (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır."
Ebu Davud, Et’ime 5, (3749)