Bir Ayet
Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için, O da bu yaptıklarının sonucunu kıyamet gününe kadar yüreklerinde sürüp gidecek bir münafıklığa çevirdi.
Tevbe (9/77)
Bir Hadis-i Şerif
Ebu Hüreyre (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Fukaralar, cennete zenginlerden beşyüz yıl önce girerler. Bu (Allah’ın indinde) yarım gündür."
Tirmizi, Zühd 37, (2354)