Bir Ayet
Halbuki biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kâfir olanlar ise hakkı, batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar, âyetlerimizi ve korkutuldukları azabı da alaya almışlardır.
Kehf (18/56)
Bir Hadis-i Şerif
İsam el-Müzeni (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Resulullah (sav) bir ordu veya seriyye yola çıkardığı zaman, askerlere şunu tenbihlerdi: "Bir mecsid görür veya müezzini işitirseniz, orada kimseyi öldürmeyin."
Ebu Davud, Cihad 100, (2635); Tirmizi, Siyer 2, (1549)