Bir Ayet
Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin.
Kehf (18/2)
Bir Hadis-i Şerif
Ebu Hüreyre (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Resulullah (sav): "Namazda iki siyahı yani yılan ve akrebi öldürün" buyurdu.
Ebu Davud, Salat 169, (921); Tirmizi, Salat 287, (390); Nesai, Sehv 12, (3,10)